Registerbeskrivning

Registerhållare

Badminton Klubben -84 Ekenäs r.f.

Klubben värnar om sina medlemmars integritet och strävar efter att säkerställa att deras personuppgifter hanteras på ett lagligt, säkert och transparent sätt. Klubben lagrar och behandlar personuppgifter i enlighet med EU: s allmänna dataskyddsförordning (GDPR, General Data Protection Regulation).

Insamling av personuppgifter

Vi samlar in personuppgifter från våra medlemmar endast för specifika ändamål som är relevanta för vår förenings verksamhet eller för att fylla juridiska krav. De typer av personuppgifter som vi kan samla in inkluderar namn, adress, e-postadress, telefonnummer och födelsedatum.

Användning och delning av personuppgifter

Vi använder personuppgifter för att administrera medlemskap, kommunicera med medlemmar samt organisera och marknadsföra aktiviteter. Personuppgifter hanteras endast av klubbens styrelse samt tränarna. Uppgifterna delas aldrig med övriga tredje parter.

Lagringsperiod

Uppgifterna behandlas så länge medlemskapet fortgår och raderas därefter på begäran.

Rättigheter

Medlemmar har rätt till tillgång och rättelse av sina personuppgifter. Så länge medlemskapet fortgår är det inte möjligt att begära radering av sina uppgifter eller att begränsa eller invända mot behandlingen.

Dataskydd och säkerhet

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot oavsiktlig förlust, obehörig åtkomst, användning, ändring eller spridning.

Kontakta oss

Om du har frågor om vår hantering av personuppgifter, vänligen kontakta oss på följande e-postadress:
ekonomi.bmk84@gmail.com

Denna registerbeskrivning kan komma att uppdateras utan särskild notis.

Rulla till toppen